Vases : Medium Vases : Vase

#613

  • Vase
  • 9 3/4" X 5 1/4" X 4 1/4" X 4 3/8
  • $45.00 (each)
613 - Vase

Related Products

  • 647 - Vase
  • 651 - 12 1/2
  • 667 - Snake Vase
  • 691 - Squared Vase