Vases : Medium Vases : Vase

#647

  • Vase
  • 9 1/4" X 5 1/4" X 3"
  • $40.00 (each)
647 - Vase

Related Products

  • 607 - Vase
  • 611 - Vase
  • 665 - 11 3/4
  • 679 - 11 1/2