Vases : Medium Vases : 11 3/4

#665

  • 11 3/4
  • 11 3/4" X 9"
  • $80.00 (each)
665 - 11 3/4

Related Products

  • 611 - Vase
  • 613 - Vase
  • 667 - Snake Vase
  • 679 - 11 1/2