Vases : Medium Vases : 10 1/2

#697

  • 10 1/2
  • 10 1/2" X 3 1/4" X 5"
  • $60.00 (each)
697 - 10 1/2

Related Products

  • 607 - Vase
  • 611 - Vase
  • 617 - Sun Vase
  • 667 - Snake Vase