Miscellaneous : Ash Trays : Round Ash Tray

#1250

  • Round Ash Tray
  • 1 1/2" X 8"
  • $40.00 (each)
1250 - Round Ash Tray

Related Products

  • 52 - Ash Tray
  • 54 - Crystal Ash Tray
  • 806 - Ash Tray
  • 1248 - Textured Square Ash Tray